ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری.حسابرسی و اموزش مدیریت وطراحی سیستم-مشاوره و نظارت TURKMENSTUDENT

من در یک شرکت پیمانکاری کار میکنم تهدای پیمان مختلف داره میخواستم نحوه ثبت هزینه های  در آمدها و پرداخت حقوق هرپیمان یکی برام توضیح بده
درضمن پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب مشترک(حق برداشت با دو امضا یکی نماینده کار فرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام میشه به این صورت که پیمانکار لیست حقوق را آماده میکنه و به کار فرما میده و کار فرما بعد از تایید سه فقره چک از محل حساب مشترک میکشه یکی برای حقوق و دومی برای مالیات حقوق(دروجه دارایی) و دیگری بیمه سم کار گر(دروجه تامین اجتماعی)  و بعد از پرداخت حقوق ، صورت وضعیت ماهانه برای کارفرما ارسال می گردد وکارفرما بعد از کسر 5درصد مالیات تکلیفی و 5 درصد بیمه و کسر مبلغ ناخالص حقوق که از طریق حساب مشترک واریز شده  مبلغ باقی مانده را به حساب شرکت واریز میکند
اگه میشه یکی نحوه ثبت پرداخت حقوق و دریافت مبلغ صورت وضعیت توضیح بده

 

کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
حساب کارفرما    ***
    جاری کارکنان        ***

 

 

در یک شرکت پیمانکاری حساب پیمان همان حساب کار در جریان ساخت است که جایگاه آن مسلما" زیر مجموعه موجودیهای شرکت است و نحوه تفکیک حسابها بستگی به نوع فعالیت شما و نیز نوع نرم افزار موجود شما خواهد داشت بعنوان مثال یک پیمانی که دارای اجرای مشارکت مخصوص و نیز پیمانی که حالت پیمان در پیمان است نیاز به یک سیستم مناسب کنترلی دارد که با کمک نرم افزار قابل اجراست.
در مورد جذب هزینه های انجام شده به پیمان دقت فرمائید تنها هزینه های 100درصد مستقیم و مربوط به حساب پیمان جذب اما هزینه های مشترک و غیر مستقیم در حسابی دیگر نگهداری و یا همان زمان به شیوه صحیح تسهیم و جذب پیمانها میشود.
تمامی دستمزدها قابل جذب نیست باید دید که نیروهای شما فقط در همان پیمان فعالیت دارند یا بخشی از وقت خود را به پیمانهای دیگر مصروف می کنن و از همه مهم تر بحث تخصیص سربار و چگونگی جذب آن است چونکه در یک شرکت تولیدی که سالیان سال شیوه ای درآن شکل گرفته است روشهای تسهیم و جذب هم جا افتاده ولی در شرکتی که بخشی از پیمان در کارگاههای شرکت و بخشی دیگر در سایت انجام میشود و بنا بر پروژه ها تجهیزات سرمایه ای ما شکل میگیرد همه چیز باید از اول طرح شود.

 

به چه دلیل در هنگام پرداخت حقوق حساب کار فرما را بدهکار و جاری کارکنان را بستانکار کرده اید.از دیگر سو با عنایت به توضیحات اخیر الذکرتان در دفاتر ثبت های زیر را به ترتیب  خواهیم داشت :
  پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***
حساب کارفرما    ***
    جاری کارکنان        ***
که بنده هیچ دلیل و استدلالی نتوانستم برای ان بیابم.

 از طرفی به نظر بنده باید ثبتها بصورت ذیل باشد:
در هنگام شناسائی هزینه حقوق و ارسال لیست برای کارفرما (مطابق توضیحات سوال اصلی )
هزینه حقوق عملیاتی   ***
              جاری کارکنان         *** 

در هنگام تائید لیست وپرداخت ان توسط کار فرما
جاری کارکنان  ***
    حساب کار فرما    ***

بردن ان به حساب پیمان در دست اجرا
پیمان در دست اجرا  ***
    هزینه حقوق عملیاتی ***
 
در هنگام تائید صورت وضعیت ارسالی به  کارفرما
بدهکاران تجاری -کارفرما     ***
      صورت وضعیت شماره ...  ***

در هنگام پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما
بانک                           ***
پیش پرداخت مالیات    ***
پیش دریافت               ***
پیمان در دست اجراء   ***
         بدهکاران تجاری -کارفرما       ***

ودر نهایت در پایان پیمان
صورت وضعیت های تائید شده ***
                   پیمان در دست اجراء        ***
                  سود پیمان                      ***

 

 

 

 

 

کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :

 

جاری کارکنان        ***
    حساب کارفرما    ***

 

هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود :
پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***

 

 

پس با این تفاسیر و ثبتهای اخیر الذکر در  پستهای  قبلی  ثبت فوق نیز باید بصورت ذیل اصلاح گردد :
پیمان در دست اجراء    ***
هزینه حقوق عملیاتی          ***

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:11  توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir   |